You are here:

Hoftesmerter

Mange klienter oplever smerter i hoften.

Sportsfolk bliver ofte ramt af smerter i hoften i forbindelse med idræt og sport, der kræver hurtige accelerationer, eksplosive bevægelser og/eller mange gentagelser.

Ældre belaster typisk hoften uhensigtsmæssigt under dagligdags aktiviteter som rengøring, havearbejde, gang på trapper, mm.

Folk med hoftesmerter bliver ofte frustrerede efter en længere periode med tiltagende smerter, nedsat funktion og træthed, og kommer klienten ikke under den rette behandling, kan skaden blive permanent.


Årsager til hofteskader

Udover de nævnte hofteskader, kan der være mange andre årsager til smerter i hoften, f.eks.:

  • Slimsækbetændelse, kan opstå som følge af langvarig belastning på ydersiden af hoften, og ses ofte hos personer, som har fået indsat et kunstigt hofteled.
  • Hofteskred/hofteluksation opstår som følge af arvelige og miljømæssige faktorer.
  • Hoftedysplasi, er en medfødt fejl i hofteskålen. Den udvikler sig i løbet af de første leveår, og kan være genetisk bestemt.

Det er vigtigt at finde årsagen til problemet, inden behandlingen går i gang.


Behandling af hoftesmerter

Har du en henvisning fra læge eller hospital, bidrager vi til diagnostikken og planlægger i samarbejde med dig den rette behandling, som kan bestå af:

  • Manuel behandling
  • Individuel personlig træning, udviklet specielt til dig (Individuel træning)
  • Holdtræning på hold instrueret af fysioterapeut (Hold)
  • Forebyggende behandling
  • Råd og vejledning

NB: Vi tilpasser løbende behandlingen.


Den rigtige behandling af hoftesmerter er vigtig

Hos Fysioterapeuterne Esbjerg tager vi udgangspunkt i netop din sygehistorie. Vi udfører de nødvendige funktionstests og kliniske undersøgelser, før vi starter en behandling.

Du kan læse mere om slimsækbetændelse i hofte hoftedysplasi og hofteluksation på sundhed.dk.