You are here:

Idrætsskade

Som opfølgning på et behandlingsforløb kan det være fordelagtigt at afslutte med relevant træning/genoptræning.

Fysioterapeuten vil opsætte et relevant træningsprogram med de nødvendige elementer, som tilgodeser dine behov, så du derved opnår et optimal funktionsniveau. Et træningsprogram indeholder typisk:

  • Opvarmningsøvelser som øger cirkulationen generelt og lokalt.
  • Styrketræningsøvelser med udgangspunkt i dine behov; øvelser som tager sigte på at træne/genoptræne svage muskler.
  • Udspændingsøvelser for at forlænge forkortet muskulatur.
  • Stabiliseringsøvelser til at opnå stabilitet omkring enkelte led eller i hele kroppen.

Et forløb begynder sammen med fysioterapeuten, og senere vil du kunne træne selv eller på et hold. Hvis du vælger at deltage på et hold, vil det være individuel holdtræning, da du har dit eget træningsprogram. På holdene vil der altid være en fysioterapeut til stede.

Du kan selvfølgelig også træne uden først at have været i behandling på klinikken. Dette kræver dog en fysioterapeutisk forundersøgelse, før der tilrettelægges et program.

Bestil tid:

Tlf. 27 83 81 61

Andre behandlinger