Akkreditering

I september 2017 blev Fysioterapeuterne Esbjerg akkrediteret som den første klinik i Esbjerg. 

Akkrediteringen – Den Danske Kvalitetsmodel for den fysioterapeutiske praksissektor – garanterer vores patienter en god og sikker behandling. 

Danske Regioner, KL og Danske Fysioterapeuter står bag den nye akkrediteringsordning. Sammen med 18 klinikker i Danmark har vi været med i en pilottest af akkrediteringen og er blevet godkendt. 

Med akkrediteringen kan vi dokumentere, at vi overholder gældende love og standarder inden for områderne:

 • Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
 • Patientsikkerhed
 • Utilsigtede hændelser
 • Patienters oplevelse af kvalitet
 • Patientidentifikation
 • Kommunikation med patientens praktiserende læge og kommune
 • Førstehjælp
 • Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed
 • Apparatur og træningsredskaber
 • Information til patienter
 • Hygiejne
 • Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling
 • Ledelse og organisering af kvalitetsarbejdet

Du kan læse vores akkrediteringsrapport her

Akkreditering Fysioterapeuterne Esbjerg 

 
tlf. 27 83 81 61

ÅBNINGSTIDER

Mandag 7.00 - 18.00
Tirsdag 7.00 - 16.00
Onsdag 7.00 - 18.00
Torsdag 7.00 - 18.00
Fredag 7.00 - 14.00

Weekend og helligdage 
lukket. Tider udenfor
åbningstid efter aftale.

VI STØTTER

Esbjerg Energy

certificeringslogo1 lille